Autodesk Inventor

Školení Autodesk INVENTOR – kurz NÁVRH TRUBEK A POTRUBÍ

Co se naučíte

Pracovní postupy

 • Doporučené pracovní postupy a základní dovednosti potřebné pro návrh a dokumentaci pevných trubek, flexibilních hadic a potrubních systémů.

Návrh trubek a potrubí

 • Optimalizovat a zjednodušit navrhování složitých trubek a potrubních systémů.
 • Urychlit navrhování trasovaných systémů včetně trubek, potrubí a hadic.
 • Vybrat vhodné armatury na základě nastavených pravidel, zjistit shodu úseků potrubí s vašimi normami pro délku, přídavky na zaoblení a poloměr ohybu.
 • Změnit styly armatur – zvolit jiný styl potrubí (Inventor znovu sestaví potrubní systém s novými armaturami, přičemž dodrží všechny nové konstrukční zásady).

Obsahové centrum

 • Zahrnout normalizované součásti (tvarovky, trubky, potrubí, hadice) v modulu Trubek a potrubí pro tzv. Stylů, kde jsou předchystány konstrukční zásady pro automatizované i manuální navrhování trasovaných systémů.
 • Upravovat Styly pro své potřeby.
 • Definovat styly trubek a potrubí, které podporují používání závitových, svařovaných a přírubových potrubních spojů.
 • Navrhovat samoodvodňovací rozvody, které vyhovují přísným hygienickým normám v oblastech potravinářského a zdravotnického průmyslu.

Automatické trasování

 • Vybrat z několika variant trasy daného úseku nebo využít manuální postup pomocí nástrojů 3D náčrtu.
 • Obalit trasu potrubím a tvarovkami příslušné mezinárodní normy (ANSI, DIN, ISO, JIS aj.)
 • Řešit kolizní stavy možného průniku těles.
 • V případě dlouhých úseků vkládat mezi jednotlivé segmenty příslušné spojky.

Výkresy

  • Využít izopohledů s automaticky vygenerovanými osami potrubí.
  • V prostředí 3D modelu sestavy exportovat trasy i armatury do formátu ISOGEN PCF pro tvorbu izometrických výkresů aplikací jako je např. Alias ISOGEN.
  • Na základě vstupních dat z modulu Routed automaticky generovat izopohledy tras se specializovanými značkami tvarovek včetně kusovníku.

Certifikace

 • Na závěr kurzu obdrží posluchači originál Autodesk certifikát o absolvování kurzu s mezinárodní platností.

Datum

Čvn 03 2024
Expired!

Čas

Denně 9:00-16:00
9:00 - 16:00

Cena

7 347 Kč

Umístění

Praha

Umístění 2

ONLINE
Kategorie
Michal Spielmann

Organizátor

Michal Spielmann
Telefon
+420 603 418 014
Email
michal@spielmann.cz
Webová stránka
https://www.spielmann.cz

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

Archivy

Rubriky

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *