Autodesk

AutoCAD

Oborový ACAD

Inventor

Fusion 360

3ds Max

MS Office

MS Excel

MS Word

MS Visio

MS PowerPoint

MS OneNote

Ostatní CAD

Trimble SketchUp

Corel CAD

DraftSight

Další CADy

MENU

Vyber si svoje

Školení : Kurzy

Autodesk AutoCAD

Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360

Autodesk 3ds Max

Nabízená školení & kurzy

Obecný AutoCAD

AutoCAD - základní kurz

Seznámení s prostředím AutoCAD

 • Tlačítko aplikace
 • Pás karet
 • Karty souborů
 • Grafické okno
 • Příkazový řádek

Zobrazení objektů 

 • Zoom
 • Posun pohledu

Kreslení základních objektů 

 • Orientace v souřadném systému
 • Vytvoření základních čar a kolmých hran
 • Vytvoření oblouků a kružnic
 • Vytvoření obdélníků a polygonů
 • Použití základních pomůcek při vytváření objektů

Manipulace s objekty 

 • Výběrové množiny objektů
 • Přesunutí objektů
 • Kopírování objektů
 • Otáčení objektů
 • Zrcadlení a převracení objektů
 • Vytvoření pole objektů
 • Změna měřítka objektů
 • Editace pomocí objektových uzlů

Organizace kreslení a informační příkazy 

 • Základní praktiky práce s hladinami
 • Měření ve výkrese

Změny a modifikace objektů 

 • Ořezání a prodloužení objektů
 • Paralelní kopie objektů
 • Přerušení a spojení objektů
 • Zaoblení hran a křivek
 • Sražení hran a zkosení křivek
 • Protažení objektů

Příprava k prvnímu tisku 

 • Seznámení s výkresovým prostorem
 • Nastavení pomocí průvodce

Komentáře ve výkrese 

 • Styly písma
 • Řádkový text
 • Specifické znaky
 • Textový editor

Kótování 

 • Styly kót
 • Základní techniky kótování

Šrafování objektů 

 • Šrafovací vzory
 • Šrafování uzavřených ploch
 • Šrafování otevřených ploch
 • Vyplnění objektů
 • Editace

Znovu využitelný obsah 

 • Vytvoření statických bloků
 • Princip znovu využití

Tisk výkresu 

Vytvoření šablon výkresů 

AutoCAD - středně pokročilí

Užitečné objekty pro vytváření výkresu

 • Využití hraničních křivek
 • Použití oblastí
 • Využití revizních obláčků
 • Překrytí objektů ve výkrese
 • Využití bodů

Pokročilá manipulace s objekty a daty

 • Pokročilé možnosti výběru objektů
 • Čištění výkresů
 • Využití rychlého kalkulátoru

Kótování a komentáře – pokročilé techniky

 • Využití textových polí
 • Import souborů textu
 • Využití sloupců
 • Editace objektů kót
 • Středové značky a osy
 • Hromadné kótování
 • Styly a využití odkazů

Bloky a atributy

 • Vytvoření statických bloků s hyperlinky
 • Místní editace bloků
 • Vytvoření bloků s atributy
 • Editace atributů

Dynamické bloky – základní praktiky

 • Seznámení s dynamickými bloky
 • Vytvoření a editace jednoduchého dynamického bloku

Externí reference

 • Princip externích referencí
 • Připojení a podložení xrefu
 • Nastavení cest xrefu
 • Hladiny xrefů
 • Oříznutí xrefů

Správa hladin a nejlepší praktiky

 • Vytváření filtrů hladin
 • Nastavení a obnovení stavů hladin

Rozvržení a pohledy

 • Manipulace s rozvrženími
 • Nastavení stránky
 • Práce s výřezy
 • Práce s pohledy

Měřítko poznámek

 • Přehled poznámek
 • Nastavení stylů s poznámkou
 • Použití prvního stylu
 • Aktualizace stávajících objektů s poznámkou

Vytváření tabulek

 • Využití stylů tabulek
 • Vytváření prázdné tabulky
 • Editace tabulky
 • Vytváření propojených tabulek
 • Využití extrakce dat
AutoCAD - pokročilí

Parametrické kreslení

 • Vytvoření parametrických návrhů
 • Vytvoření a editace vazeb
 • Rozměrové vazby

Dynamické bloky

 • Přehled o dynamických blocích
 • Vytváření dynamických bloků
 • Práce s parametry, použití vhodných akcí
 • Využití vazeb
 • Vytvoření tabulky vlastností

Automatizace postupů

 • Využití záznamníku akcí
 • Uživatelské vstupy
 • Sdílení záznamu

Vytváření vlastních prvků

 • Typy čar
 • Šrafovací vzory
 • Tvary

Úprava uživatelského prostředí (CUI)

 • Palety nástrojů
 • Pás karet
 • Jednoduché příkazy, klávesové zkratky, ikona příkazu
 • Úprava aliasů příkazů v souboru acad.pgp

Bonus

 • Nastavení aplikace AutoCADu
 • Přenesení nastavení
 • Obnovení nastavení
 • Sdílení dat
 • Přenos všech důležitých souborů s výkresem
 • Zabezpečení výkresu
 • Hromadné publikování výkresů
 • Práce v týmu
 • Publikování výkresů

Nabízená školení & kurzy

Oborový a 3D AutoCAD

AutoCAD Mechanical
 • školení AutoCAD Mechanical – kurz AutoCAD pro strojírenství
 • školení AutoCAD Electrical – kurz AutoCAD pro vytváření obvodů
AutoCAD Electrical
 • školení Autodesk Inventor – základní kurz
 • školení Autodesk Inventor – kurz pokočilé modelování
 • školení Autodesk Inventor – kurz pokočilé sestavy
 • školení Autodesk Inventor – kurz navrhování plechových součástí
 • školení Autodesk Inventor – kurz navrhování vedení trubek a potrubí
 • školení Autodesk Inventor – kurz úvod do iLogic
AutoCAD 3D modelování

NEVÁHEJTE MĚ KONTAKTOVAT

Nabízená workshopy

Worshopy AutoCAD

AutoCAD dynamické bloky
 • školení AutoCAD Mechanical – kurz AutoCAD pro strojírenství
 • školení AutoCAD Electrical – kurz AutoCAD pro vytváření obvodů
AutoCAD nastavení tisku
 • školení Autodesk Inventor – základní kurz
 • školení Autodesk Inventor – kurz pokočilé modelování
 • školení Autodesk Inventor – kurz pokočilé sestavy
 • školení Autodesk Inventor – kurz navrhování plechových součástí
 • školení Autodesk Inventor – kurz navrhování vedení trubek a potrubí
 • školení Autodesk Inventor – kurz úvod do iLogic

Nejbližší školení & kurzy

Nebyla nalezena žádná událost!

Školení a worshopy

Moje doporučené kurzy

Autodesk Inventor

Autodesk Inventor

Essentials – Advanced

Fusion 360

Autodesk Fusion 360

Essentials – Advanced

AutoCAD

AutoCAD

Classic, Mechanical, Electrical

3ds Max

3ds Max

Fundamentals

MS Excel

MS Excel

Základy – Pokročilí

MS Word

MS Word

Základy – Pokročilí

MS Visio

MS Visio

Základy – Pokročilí

MS PowerPoint

MS PowerPoint

Základy – Pokročilí

Get Started

Nikdy není příliš pozdě ani příliš brzy…

Školení, konzultace, poradenství, mentoring – to vše jsou aspekty, které každého uživatele posunou vpřed. Učit se či hledat řešení typu „One man show“ může vést sice k cíli, ale je zdlouhavé a příliš nákladné. Buďme EFEKTIVNÍ! VZDĚLÁNÍ MŮŽE BÝT I ZÁBAVA!