Buďte efektivní! Neztrácejte čas coby samouci a svěřte svoje vzdělání do rukou profesionálů.

autocad-logo-64 Navrhujte a utvářejte svět kolem sebe pomocí výkonných, flexibilních funkcí softwaru AutoCAD®, jednoho ze světově nejpoužívanějších nástrojů pro navrhování ve 2D a 3D. Maximalizujte svou produktivitu s aktualizovanými nástroji pro koncepční návrh, modelování, tvorbu dokumentace a zachycování skutečnosti.

Neváhejte mě kontaktovat.

Obsah:

Seznámení s prostředím

 • Tlačítko aplikace
 • Pás karet
 • Karty souborů
 • Grafické okno
 • Příkazový řádek

Zobrazení objektů

 • Zoom
 • Posun pohledu

Kreslení základních objektů

 • Orientace v souřadném systému
 • Vytvoření základních čar a kolmých hran
 • Vytvoření oblouků a kružnic
 • Vytvoření obdélníků a polygonů
 • Použití základních pomůcek při vytváření objektů

Manipulace s objekty

 • Výběrové množiny objektů
 • Přesunutí objektů
 • Kopírování objektů
 • Otáčení objektů
 • Zrcadlení a převracení objektů
 • Vytvoření pole objektů
 • Změna měřítka objektů
 • Editace pomocí objektových uzlů

Organizace kreslení a informační příkazy

 • Základní praktiky práce s hladinami
 • Měření ve výkrese

Změny a modifikace objektů

 • Ořezání a prodloužení objektů
 • Paralelní kopie objektů
 • Přerušení a spojení objektů
 • Zaoblení hran a křivek
 • Sražení hran a zkosení křivek
 • Protažení objektů

Příprava k prvnímu tisku

 • Seznámení s výkresovým prostorem
 • Nastavení pomocí průvodce

Komentáře ve výkrese

 • Styly písma
 • Řádkový text
 • Specifické znaky
 • Textový editor

Kótování

 • Styly kót
 • Základní techniky kótování

Šrafování objektů

 • Šrafovací vzory
 • Šrafování uzavřených ploch
 • Šrafování otevřených ploch
 • Vyplnění objektů
 • Editace

Znovu využitelný obsah

 • Vytvoření statických bloků
 • Princip znovu využití

Tisk výkresu

Vytvoření šablon výkresů

NEVÁHEJTE MĚ KONTAKTOVAT!